fredag 1 december 2017

Kopparbergs rapport


Kopparbergs rapport pressades väldigt av det dåliga vädret i sommar, inte minst andra halvan av sommaren. Eftersom vi haft många fina somrar i Nordeuropa på senare år har VD:s ständiga varning för vädrets stora inverkan på resultatet glömts bort. Nu fick vi en tydlig påminnelse.

Man ska varken överdriva eller underskatta detta. Att tro att företaget går dåligt för att man är beroende av i alla fall hyfsat fina somrar är lika dumt som att stirra sig blind på hur mycket mindre man säljer under vinterhalvåret. Det är så det är och inget att göra år. Kommer man en dag att sälja även hela världen så kommer detta beroende att minska.

Det andra stora beroendet är förstås pundkursen och så länge Storbritannien är den utan konkurrens viktigaste marknaden för Kopparbergs så kommer detta att fortsätta. Räddningen är förstås med tiden ökad försäljning i andra länder samt att man nu börjar att även köpa in i pund.

Jag tror lika mycket som tidigare på Kopparbergs på lång sikt. Vi har ett fint sportår nästa år och håller sig pundet runt 11 kr så är man nöjd säger VD. Trots detta är bolaget idag mindre intressant för mig än tidigare nu när vi sett vilket enorm påverkan väder och pund har. Det blir svåranalyserat och svåruppskattat om man ska gissa. 

Det påminner om Boliden som blev en fantastik investering för mig men inte i början, dvs 2006-2007 utan bara efter att kursen hade rasat under Kreditkrisen och jag kunde öka kraftigt. Boliden påverkas enormt av valutor och metallpriser och bara när kursen var riktigt låg kunde man veta att detta skulle bli en god investering. Någon sådan säkerhet är svår att se i Kopparbergs idag varför jag fortsätter med en liten vikt i bolaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar