måndag 27 juni 2016

Kopparbergs och GBPNär det stormar på havet ser man vilka som är nya i besättningen. Att döma av aktieintresserades diskussioner om Kopparbergs på Twitter och andra forum i helgen var det ingen hejd på vilka vinstfall och kursreaktioner som skulle följa på Brexit-omröstningen. Inte många rätt någonstans där jag tittade i varje fall.

Pundet är viktigt för Kopparbergs och en längre svacka i kursen mot kronan är förstås dålig för resultatet. VD skrev i senaste årsredovisningen att en procents lägre kurs för pundet (och EUR, men det måste vara klart mindre påverkan då försäljningen i UK är så stor) mot kronan sänker årsresultatet (räknat på 2015 års vinst och omsättning förstås) med nio miljoner kronor. Paniken är kanske förståelig när pundet (förstås) faller efter ett galet folkomröstningsresultat och ledarna i Storbritannien inte har någon plan för vad som ska hända nu men...

Pundet har "bara" fallit runt 5 % mot kronan, detta är med mycket stor marginal inom de årliga förändringarna de senaste fem åren (kanske 15 % upp och ned). Det är ju också just initialt och kan mycket väl vara en överreaktion. Ingenting säger alltså att detta skulle vara en permanent försvagning mot kronan.

Skulle vi räkna lite ovetenskapligt på en "permanent" försvagning på 5 % sänker detta alltså ett oförändrat resultat på dryga 230 miljoner kr förra året med maximalt(!) 45 miljoner. Ungefär hälften av de dryga 90 miljoner som vinsten ökade under 2015. Men valutor är som sagt aldrig permanenta så det går inte att se detta som en permanent försämring av intjäningsförmågan. Lägg sedan till att Kopparbergs har meddelat att de har börjat terminssäkra kursen, osäkert hur mycket, men ett visst stöd kommer av detta. Skulle dessutom EUR fortsätta vara stark mot kronan så reduceras förstås valutaeffekterna ytterligare.

Kopparbergs är ett tillväxtföretag som är MYCKET mer påverkat av hur deras nyintroduktioner, nu framförallt förstås Fruit Lager i Storbritannien, lyckas och hur vädret är i Europa på sommaren än svängningar i valutan. Man ska inte räkna bort valutans påverkan på resultatet på något sätt då man förstås är känslig för valutor som exportföretag och en långvarig försvagning av pundet skulle få kännbara konsekvenser för Kopparbergs men valutan är det enda resultatet av folkomröstningen! Det finns inte en chans i helvete att det kommer att införas tullar mellan UK och övriga EU (skriver medvetet "övriga EU" eftersom jag inte tror på ett formellt utträde) eller någonting annat som skulle kunna påverka Kopparbergs expansion i landet.

Jag köper idag på alla överreaktioner, eller som Kopparbergs säger...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar