torsdag 24 november 2016

The signal and the noise


Kopparbergs rapport fick mig att tänka på boken "The signal and the noise" av Nate Silver, den mycket berömde amerikanske statistikern och opinionsundersökaren. Han talar där om vad som är "signal" och vad som är "brus" och hur viktigt det är att se skillnad på dem för att kunna göra korrekta förutsägelser.

Det väsentliga för Kopparbergs är förstås försäljningens utveckling och här var VD (förhållandevis...) öppen och berättade att försäljningen i Storbritannien ökade med 10 %. Vi saknar dessvärre fler detaljer men att omsättningen inte minskat mer trots pundets skarpa fall mot var det stod för 12 månader sedan ger stöd att anta att försäljningen utvecklas mycket bra generellt.

Den stora osäkerheten är valutan (se förra inlägget) för vi vet inte hur terminssäkringarna har påverkat resultatet eftersom dessa (förstås) är hemliga. Det skulle jag dock säga är "bruset" i rapporten. Detta eftersom Kopparbergs underliggande verksamhet är mycket stabil och lönsam, med över tiden allt bättre marginal, varför valutan är allt annat än kritisk för företaget. 

Vad som påverkas är de alltid så debatterade jämförelsetalen mot förra året men detta är övergående även om det förstås är möjligt att vi kan få en "dåligt" kvartal framöver då jämförelserna påverkas negativt, liksom vi förstås kan få ett fantastiskt kvartal hjälpt av valutavinster. Detta är inte väsentligt. Vi kan för övrigt också se att SEK/GBP var "onormalt" hög under 2015 jämfört med de senaste tio åren. Med tiden gör detta förstås att jämförelserna påverkas allt mindre av valutan, inte minst 2017.

Precis allting ser bra ut för Kopparbergs tycker jag. Man lanserar allt fler produkter med bättre marginal (större andel på fat istället för flaska till pubar, Fruit Lager, Kopparkeg, rosécider osv) samtidigt som man sakta men säkert lanserar i nya länder. Valutan kan man som sagt bara tillfälligt och delvis påverka och försäljning och marginal är de signaler vi ska koncentrera oss på. Vinstmarginalen hittills i år är dryga 17 % mot förra årets 15 % (mätt mot nettoomsättningen) vilket förstås är lysande och visar sig i en ökning av vinsten per aktie på 23 %

Allt talar idag för att Kopparbergs gör ännu ett rekordår och höjer utdelningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar