onsdag 27 februari 2013

Utdelningsaktier


Väldigt ofta får man höra att utdelningsaktier är bra eftersom utdelningen kan återinvesteras och på detta sätt skapa egen utdelning och allt snabbare kapitaltillväxt. Detta stämmer naturligtvis och borde lära många investerare (om det är rätt ord) att hålla sig borta från rena chansföretag som med all sannolikhet aldrig kommer att dela ut ett öre, dvs kommer att bränna alla ägarnas pengar på sin verksamhet.

Jag har börjat känna att utdelningarna är än mer viktiga för att värdera upp ett företag till en hyfsat rättvis nivå genom att aktien ju blir en kombinerad aktie och obligation när företag "alltid" delar ut, dvs marknaden bedömer att företaget kommer att dela ut allt mer i takt med att vinsterna ökar över tiden.

Jag behöver bara titta på mina större innehav för att få bra exempel på detta- Swedbanks strålande beslut att höja utdelningen från 5,30 till 9,90 har redan uppvärderat aktien rejält, Bolidens sänkning till 4 kr bidrog till att sänka aktien och att H&M nu i tre år har legat stilla på 9,50 bidrar till att hålla aktien tämligen stilla år ut och år in. Starbucks varje år höjda utdelning bidrar naturligtvis till att PE ligger på 30.

Jag tror att många underskattar utdelningens betydelse för marknadens värdering eftersom utdelningen ju bara är en liten del av kursen och för många aktier rör sig kursen ofta på kort tid med större summor än vad som delas ut per år. Jag själv har utan tvekan tagit för lätt på utdelningens betydelse för värderingen.

Eftersom utdelningen alltså blir som en obligation med årlig kupong på X kr kommer "kupongens" storlek av naturliga skäl att styra aktiekursen (allt annat lika) mot en rimlig direktavkastning. Rimlig förstås i förhållande till många faktorer, främst risken att företaget kommer att gå sämre i framtiden och den riskfria räntan. 

Swedbanks aktieägare får just nu en kupong på 6,5 % på sitt innehav i ett mycket stabilt företag som dessutom växer långt över marknadssnittet just nu. Detta är inte rimligt när snittet på börsen för stabila företag som H&M, storbankerna och andra storföretag brukar ligga runt 3,5-4 %. Om inget oväntat sker så kommer Swedbank att fortsätta stiga i takt med att marknaden övertygas om att denna (eller högre) utdelning kommer att fortsätta ges.

Den enorma fokuseringen på Apples utdelning (idag 4*2,65 dollar) ska utan tvekan framförallt ses i ljuset av ovantsående resonemang eftersom de amerikanska direktavkastningarna numera är klart lägre än de svenska.

Skulle Apple t.ex. dubbla sin utdelning till runt 20 dollar per år, vilket verkligen inte är osannolikt givet att man tjänar runt 50 dollar per år och har världens i särklass största kassa på idag kanske 130 miljarder dollar, så kommer kursen att reagera. Något annat är bara möjligt om marknaden tror att vinsten kommer att minska, vilket knappast är sannolikt idag med tanke på att Apple, även om deras marginaler skulle sjunka ytterligare verkar i två av de snabbast växande branscherna (smartphones och plattdatorer) samt eftersom iTunes nu har en mycket stabil vinstökningstakt.

För att se det orimliga i dagens kurs behöver man inte några större kunskaper i matematik. Med 20 dollar/år skulle Apples direktavkastning vid dagens kurs runt 450 dollar vara 4,5 %, dvs mer än dubbelt så hög som S&P 500. Även om en viss rabatt är berättigad på tekniktunga bolag så borde om inte annat den enorma kassan lugna marknaden vad gäller utdelningens hållbarhet och troliga ökning över tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar