fredag 9 november 2012

Swedbanks rapport


Swedbanks rapport förra veckan var mycket trevlig läsning och om inte konjunkturen eller den allmänna rädslan på marknaden ställer till det så kommer Swedbank säkerligen att värderas upp ordentligt framöver av flera skäl:

  • Swedbanks kreditförluster är inte längre något problem och återvinningarna kan fortsätta att inverka positivt på resultatet.
  • Swedbank är helt klart överkapitaliserad så förr eller senare kommer det en större utdelning och troligen också fortsatta återköp.
  • Banken har inte bara ordning på sina kostnader, dess besparingsprogram börjar dessutom ge effekt vilket ger bestående effekt på marginalerna.
  • Om man, vilket man förstås ska göra, räknar bort effekten av återvinningar förra året ser man att Swedbanks vinst ökar mycket imponerande och att det är en tydlig trend vi ser.
Det känns mycket sannolikt att banken kommer att fortsätta utvecklas mycket väl. Ledningen är kompetent, man har en stark ställning på alla sina hemmamarknader, inte minst i det numera allt starkare Baltikum medan bolånen i Sverige förstås är ett mycket starkt ankare. Låg risk och stor potential för god kursutveckling skulle jag sammanfatta det.

Den som vill ha lite perspektiv på aktiens utveckling nu när den har stigit ett tag kan gå in på Swedbanks aktiesida och klicka på "10 år".

Vilken resa det har varit för oss som gick in våren 2009 eller senare, inte minst tack vare möjligheten till ökningar i dipparna, framförallt förra sommaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar