torsdag 28 september 2017

H&M:s stagnation


H&M rapporterade första nio månaderna i räkenskapsåret idag och det mesta har väl redan sagts av andra. En liten kommentar kan kanske ursäktas även om detta inte på något sätt är ett av de företag jag följer nära idag. 

Både rapporten och ”förarbetet” från H&M:s IR-avdelning följde den rätt trista trend vi nu har bevittnat i många kvartal i rad. Först sänker IR-folket analytikernas förväntningar rejält månaden innan rapport och därefter rapporterar H&M hyfsat i linje med snittet. 

Problemet är dock dels att rapporten i vanlig ordning var mycket svag med kraftigt (20 %) vinsttapp, ökat lager, omsättning som ökade klart mindre än butiksexpansionen och fortsatt sjunkande marginaler, dels att marknaden hade klart högre förväntningar än analytikerna vilket visat sig både i uppgången i aktien de senaste veckorna och raset idag.

Det kan låta drastiskt att tala om stagnation men det är precis vad detta är. Man säljer inte tillräckligt varför lagret ökar trots mycket stora reor. Dessvärre för de luttrade ägarna så fortsätter man att expandera antalet butiker nästan lika snabbt som tidigare. Aktiespararna gjorde idag denna mycket talande sammanställning om hur dåligt detta fungerat de senaste fem åren- nästan ingen vinstökning trots enorm expansion. Själv tror jag att inget annat än VD-byte och utbyte av många högre chefer kan ha en chans att vända H&M:s utveckling.

Med tanke på att ingen förbättring finns i sikte och analytikernas förväntningar inför 2018 och 2019 fortfarande är fin tillväxt är risken påtaglig att modellen ovan kommer att upprepas många gånger till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar