tisdag 1 november 2016

Överreaktion i Kopparbergs


Givet det vi vet, vilket inte är allt, anser jag att vi har sett en klar överreaktion i Kopparbergs i höst (från runt 300 till 230 dvs ung. -25 %) varför jag nu ökar i aktien. Utan tvekan är marknadens mest betydelsefulla oro nu pundets försvagning även om andra kvartalets stillastående försäljning bidrar till det negativa sentimentet. Den senare kan dock till mycket stor del också läggas på pundets försvagning mot kronan.

Vi vet dessvärre inte särskilt mycket om Kopparbergs försäljning (per produktgrupp och geografiskt) eftersom ledningen kniper igen så vi får gå på överslagsberäkningar, men som Buffett brukar säga- det är bättre att ha ungefär rätt än helt fel!Av olika uttalanden kan man förstå att den brittiska marknaden utgör ung. 35 % av försäljningen. Jag gör antagandet att svensk försäljning är ytterligare 35 % och övriga EU tillsammans med "export" (Australien, Sydafrika och USA mm) står för återstående 30 %, varav 5 % är exporten. Om vi för enkelhets skull antar att exporten är i USD blir påverkan ungefär som följer om vi helt bortser från eventuella vinster från valutakontrakt vilka vi inte vet en aning om (valutakursförändring sedan dagen före midsommar):

UK: -9,5 %, vikt: 35 %
EU+Exp: 7,5 % (dollarn är upp 10 %), vikt: 30 %
Sverige förstås oförändrat, vikt: 35 %

Man kan alltså enkelt se att pundets fall mot kronan nästan(!) tas ut av eurons och dollarns uppgång om vi håller oss till de senaste månaderna. På ett års sikt är dock påverkan klart större, typ -15 % på pundet vilket förstås påverkar de jämförelsetal vi ser just nu klart negativt och får därför större påverkan på tredje kvartalets jämförelsetal.

VD har också tonat ned pundets påverkan även om han förstås framhåller att det påverkar resultatet. (Se min kommentar till senaste rapporten här, samtliga tidigare inlägg om Kopparbergs finns här.) Pundets enorma styrka mot kronan förra hösten var dock en anomali och på sikt finns det ingen vettig anledning att tro att pundet skulle fortsätta att falla mot kronan efter så stora ras sedan folkomröstningen. Valutor går upp och ned men som VD också nyligen sade är försäljningen mycket stark vilket är det viktiga. Observera dock att på kort sikt lär aktien reagera klart negativt om intäkterna skulle falla ett kvartal, inte minst om det skulle hända i Q3-rapporten som släpps om tre veckor. Detta förstås för att det då skulle uppfattas som en trend. 

Eftersom vi har så lite information att gå på blir det lite flummigt och jag måste fortsätta i samma anda genom att påpeka att vädret utan tvekan var mycket bra för Kopparbergs i Europa i år samt att man introducerat produkter med "bättre" marginal.

Jag har alltså svårt att se att tredje kvartalet inte kommer att bli godkänt, varför jag tycker att PE 21, dvs inte mycket högre än börsen på senaste 12 månaderna känns väl lågt. Visst kan jag få fel, men min slutsats är att marknaden har överreagerat på pundet givet det vi vetat de senaste månaderna samt att den tunt handlade aktien har bidragit till att en fjärdedel av värderingen gått upp i rök. Jag brukar ha rätt vad gäller överreaktioner i företag som jag känner väl varför jag vågar göra detta antagande nu.Då Kopparbergs redan har tjänat in 30 öre mer än förra årets utdelning (4,70 mot utdelningen på 4,40) och vinsten per aktie hittills i år har ökat med 41 % (4,70 mot 3,34) törs jag även tro mycket starkt på betydligt höjd utdelning i år igen.

Min slutsats är alltså att caset är starkare än tidigare tack vare aktiens branta nedgång och började öka igår och fortsatte i dag. Jag kommer att fortsätta öka om inte aktien drar iväg för mycket. Mitt intresse är som alltid långsiktigt och då gäller det att passa på när kvalitetsbolag rasar överdrivet.


4 kommentarer:

 1. Gör samma analys som du och dessutom är valutarörelser bara brus i det långa loppet. Ökade innehavet med 50% förra veckan på 240kr.

  SvaraRadera
 2. Tror inte vi kommer att ångra oss på sikt. Valutan är lite som opinionsundersökningar- det finns signal respektive brus. Bruset är enstaka undersökningar som visar ledning för Trump, men det är troligen brus, signalen är att många röstar tidigt, republikaner röstar demokratiskt osv. Marknaden går på den förstnämnda medan de senare är det som troligen avgör till Clintons fördel.

  På samma sätt är pundet ett minus för KB just nu och kommer att dra ned Q3 en del, men det är inte något som ska kapa 25 % av *värdet* på företaget.

  SvaraRadera
 3. Instämmer helt i det du skriver. Även jag tog en position i bolaget förra veckan (min första) efter ett halvårs avvaktande. På 320kr kändes bolaget snuskigt dyrt men under 250kr som en rimlig investering.

  Dessutom framgår att bolaget har en kassa om ca 200mkr som gör att man kan uppskatta EV/EBIT till ca 16 vilket känns som ett mycket bra pris för Kopparbergs. Just då.
  Jag har lyckats hitta vad Kopparbergs i UK faktiskt tjänade, i pund, 2015 genom att söka på "Cider of Sweden LTD" vilket är Kopparbergs rörelsedrivande bolag i UK som ägs till 51%.
  2015 sålde bolaget för 133,5 m£ vilket med ägarandelen ger 68m£ och med en genomsnittskurs om 12,8kr ger 870mkr. Detta skulle för 2015 innebära att UK stod för ca 44% (870/1972). Vad den är under 2016 fram till idag har jag inte lyckats reda ut. Av q1 finner läser vi att "På den brittiska cidermarknaden har vi fortsatt att utvecklas mycket positivt" vilket kan tolkas som att man utvecklas bättre där än på andra marknader. Samtidigt är detta en förenkling.

  35% känns som ett rimligt antagande om exporten har ökat totalt sätt och denna har ökat mer än exporten till Brittiska öarna. Samtidigt är pundet försvagat så 35% är säkert väldigt nära sanningen.

  Årsredovisning för brittiska bolaget finner du i bifogad länk (jag har även klistrat in direktlänken till filen).

  https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05857605/filing-history

  https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05857605/filing-history

  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/document-api-images-prod/docs/no-rB47qH2XR8q9-DuBMaXB8SD7AWcnhVD2KTp6xp70/application-pdf?AWSAccessKeyId=ASIAJZMCJ2W7V6L65FKQ&Expires=1478086304&Signature=NI1XV7PBPAdCYj2s0mfu6AmXodQ%3D&x-amz-security-token=FQoDYXdzEIr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaDNpSI6TXluiB2TeFkiKcA%2BsRl2bW2GLTIKEUSZVFbXCI%2Bz5uuIqMPNNeHjtAQLm3k424%2FgbS9rpw5M0yX3nxeg%2FwdLP81YVJQsxYIDxbd1Z5L3Z8A0Kf2hgLM1p1BA2V58G153DZBzrytNwFys2frgD5MX%2Bw3w5d2wnDg4cD%2Fd2agtsIhTPMSUKx97aSAjdbjddN2EIXlk%2FINAPItfBFvuoVpBW3M%2F4MAhI6VfypjSgVmo6Am9UzcJ78NLLjQ8xtGmPwIZTDsGqOdnyNpxrBmvYtsJBKC2hyeEeqTTwgEF80WSqizfsES7yE5GwpzW5BKQnHNqNkB8ekmuvYisYdVt%2BP1NWnEzbt99Lv0Tqr6mGkZfLtFr0ZBxJY4qSuLOhWw1D%2BTVU1SF%2BZmZkr4JBkrjaf3IwuMzLPIgafN7j1Tds%2FUZD8NFCa%2BOte2YOgHX%2FMlN0SaORbkDr0cJiDEBOfGcuIEM%2FxMYRHmEAAeHB9tFs6ehdWtJGZZ66kjbWB%2FY40vxzjWgPHczAx9w7BOQX6qjVhc63bePISA32I2hQ5bVTGhhWm0xnOHoHxlIgokdnmwAU%3D

  SvaraRadera
 4. Valuta är ju inte den stora issuen här, även om det såklart kan slå en del

  De viktiga frågorna:
  1. UK & Ireland (65%+ marknadsandel) utgör över 40% av världsmarknaden för cider. Hur mkt mer kan de växa här från marknadsledande position? MD David Nguen som byggt upp UK & Ireland från start 2006 lämande i 2015 och sålde sina aktier i Cider of Sweden till P/E 7 i början av 2016. Marknadstillväxten för fruitcider har varit negativ på senaste (kopparberg har tagit marknadsandelar)
  2. Då UK och Ireland har drivit absoluta merparten av tillväxten sen 2007, hur ser tillväxtmöjligheterna ut i resten av världen med kostnadsnackdel från tillverkning i Sverige (frakt) och SABMiller avtalet. Det vi vet om SABMiller var att de skulle börja ta över distribution i Australien i 2014 och att försäljningen i "Rest of the world" minskat kraftigt från väldigt låga nivåer.
  3. Hur väl lyckas de med nya produktkategorier

  SvaraRadera