torsdag 17 december 2009

PA Resources snart klar för blankning


Jag har tidigare i höst skrivit ned PA Resources. Nu har jag funderat vidare på "Pare" som jag under några år (då företaget gick ganska bra) var mycket intresserad av. Då hade de mycket lovande framtidsutsikter, men dessvärre kom jag in för sent för att kunna göra de riktigt stora vinsterna.

Jag kom på att det var något som inte stämde när jag gick igenom bolagets kommunikation. Problemet kan sammanfattas med ordet "Didon", dvs deras stora fält i Tunisien, tillika företagets största tillgång. Min slutsats är att förutom, vilket redan är bekant, att Didon har sänkt deras totala produktion är det mycket sannolikt att Didon håller på att sina.

"Sina" betyder här inte att oljan snart är slut, utan att trycket minskar i rask takt så att man snart inte kan producera lönsamt från fältet. Det snabba produktionsfallet är mycket vanligt i fält där man har injicerat vatten eller gas för att hålla uppe trycket. När det väl börjar falla minskar inte trycket långsamt som förr i tiden (innan injektionerna var uppfunna), utan mycket snabbt.

Jag har nu gått igenom deras kvartalsvisa produktionsrapporter och vad de har skrivit om sina utsikter att producera sedan 2006. Jag ser inget som tyder på direkt bedräglig rapportering. Däremot ser man när man läser rapport efter rapport vid ett tillfälle mycket tydligt att ledningen under de senaste åren (i alla fall sedan 2006) grovt skönmålat sina utsitker att öka produktionen.
Problem anges alltid vara övergående och beroende på antingen tillfälligheter eller avbrott när man håller på att öka produktionen.

"Borrningarna på Didon-fältet pågår för fullt"
"Detta arbete pågår nu"
"Produktionen har därefter ökat "
o.s.v.
Redan den 1 december 2006 skriver man om Didon "en gradvis uppbyggnad av produktionen ska ske för att uppnå bolagets mål om 20 000 fat olja per dag". Sedan dess har det gått troll i dessa 20 000. Man har bara vid ett tillfälle nått detta mål- Q2 2007. Därefter har man i snitt legat på 13 900 fat med uppenbarligen rejäl minskning för Didons del av totalen (detta anges sällan i texten).
Total produktion för företaget inkl. alla andra fält, per kvartal fr.o.m. Q2 2007:
20 500 (Q2 2007)
17 250
15 066
11 930
12 887
14 800
16 200
8 700
8 200
13 500 (Q3 2009, här startades produktionen i Azuritefältet i Kongo)
Pare står inte och fallet med Didon, men det är väldigt talande för ledningen att man inte går ut med att produktionen där faller, utan istället säger att man nu producerar frivilligt på en lägre nivå. Detta är naturligtvis inte sant eftersom man under senare år har investerat mycket stora summor på att öka produktionen i Didon.

Pare är inte bara icke-köpvärd, det är en blankningskandidat!!! Lyckas företaget inte snabbt höja vinsten kommer aktien att rasa. Kanske långt under 10 kronor.

Pare-ledningen lovar nu som alltid att man "snart" kommer att öka sin produktion, men det är alltid "snart" med Pare. Med en vinst på kanske en krona i år och en kurs på 25-27 kr blir p/e förstås 25-27 och det betyder att en rejäl vinstökning redan är inprisad i kursen.

7 kommentarer:

 1. Oljebolag är lite krångliga att analysera. PA sålde sitt norska fält för 1,8 miljarder kronor under 2008. Det stod för 10% av reserver och 20% av produktion då. Jag är inte tillräckligt insatt för att avgöra om detta med skönmålning. Men fundamentalt är inte PARE galet övervärderad tror jag. Det indikerar om inte annat försäljningen av norska fältet. Hela PARE ligger väl runt 4 miljarder i börsvärde. Egna kapitalet ligger väl på 32 SEK per aktie.

  P/E-tal är väl rätt ointressanta för internationellt sett små oljebolag. Jmfr med t.ex. BlackPearl, LUPE.

  Mycket möjligt att produktionsfall skulle sänka aktien kortsiktigt, men handlar inte din blogg om fundamentala värden i företag? Vad är i så fall slaktvärdet på PARE? 10 SEK? Det tror inte jag.

  /W

  SvaraRadera
 2. Intressant, jag satt själv och tänkte på PARE idag...
  Lite mer input i mina funderingar är absolut av värde :)

  SvaraRadera
 3. Hej W.

  De stämmer, det finns många sätt att värdera ett oljebolag. Jag tror dock att det mest intressanta är (verkliga) reserver och produktionskapacitet. Detta är också det fundamentala värdet, inte det egna kapitalet eftersom det knappast är realiserbart om produktionen inte alls blir som man hoppades tidigare.

  I det stora egna kapitalet ligger rimligtvis mycket stora investeringar som inte har skrivits av så mycket ännu, framförallt i Didon. Jag tror att dessa är mycket mindre värda om Didon sjunker i den takt som det verkar idag. Ledningen kommenterar inte alls utvinningen i Didon längre, vilket säger ganska mycket.

  Jag vet itne vad slaktvärdet är idag, men inte är det det egna kapitalet i alla fall- Pare borde för länge sedan börjat kunna finansiera sig genom sitt kassaflöde, eftersom prodduktionen sades komma att öka rejält och eftersom man inte lämnar utdelning. Så har inte varit fallet, vilket också säger en del om företagets utsatta position. Istället har man utfärdat konvertibler, vilka kommer at öka antalet aktier med 100 % och därmed sänka EK/aktie motsvarande till 15 kr om man tar dagens siffror.

  Min diskussion om p/e-talet är framförallt för att se om det i akrievärdet är inräknat en rejäl produktions-/vinstökning, vilket jag alltså anser att det är. Det är svårt, kanske omöjligt att sia om aktiers utveckling på kort sikt, men om man inte vänder trenden rejält tror jag att aktien kommer att sjunka.

  Slutligen: även om man höjer produktionen i Azurite, vilket verkar troligt, så kommer detta till stor del att gå åt till att kompensera för produktionsbortfallet i Didon och bara till en del öka totalproduktionen p sikt.

  Pare-ledningen talar hela tiden om att man ska nå upp till 20 000 fat, så har det varit sedan 2006 och så kommer det säkert att fortsätta, då talade man t.o.m. om målet 50 000 fat till 2011. Planen var då uppenbarligen att Didon skulle stå för en mycket stor del av detta. Vad är Didon idag? Kanske 5-6 000 fat.

  Ingen säger det senare idag, men jag hittar ingen anledning att lita på en ledning som så uppenbart saknar förmåga att infria sina löften.

  /LM

  SvaraRadera
 4. Tack för ditt utvecklade resonemang.

  Håller fullt med att kassaflödet borde bekosta nya investeringar. Att ta dyra obligationslån är destruktivt för aktieägare.

  Måste dock säga att jag tycker ledningen har viss kompetens. Ulrik har byggt upp detta bolag från i princip ingenting och försäljningen av norska fältet visar på att man kan göra goda affärer.

  Spännande att se vad som händer med PARE. Jag är dock ingen långsiktig aktieägare längre, men är nog ändå optimist vad gäller bolaget på sikt.

  /W

  SvaraRadera
 5. Ja, det stämmer. Jag mindes fel, det är 50 % ökning av antalet aktier.

  SvaraRadera
 6. Samtidigt så minskar ju bolagets skuldsättnig vid full konvertering så det är inte fullt så dåligt som det kan låta. Nåja den som lever får se

  /W

  SvaraRadera