Kommentera bloggen

För att diskussionen ska fungera måste inlägg godkännas av mig för att publiceras om de skrivs några dagar eller längre efter inläggets publicering.

Alla kommentarer på bloggen skall argumentera sakligt för eller emot inlägget eller någon annans kommentar alternativt för en egen ståndpunkt.

Från den 3 januari 2012 kommer det endast att gå att kommentera i inloggat läge (Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM eller OpenID. Detta för att hålla inläggen på en trevlig nivå.

Alla kritiska kommentarer publiceras under förutsättning att de håller sig till nedanstående regler. Inga kommentarer som innehåller otrevligheter accepteras ("idiot" och liknande). Påståenden tagna ur luften av typen "Du vet inte vad du talar om" eller "X stämmer inte alls!" kommer inte att accepteras om de inte sakligt argumenterar för detta påstående.


.