onsdag 5 oktober 2016

Fortsatt uppvärdering av storbankerna?Jag har nu ganska länge väntat på att bankerna ska uppvärderas då deras vinster och direktavkastning är extremt hög i förhållande till den ränta vi har haft de senaste (nu ganska många) åren. Skam den som ger sig!

Annorlunda uttryckt: den dag marknaden uppfattar de svenska storbankernas vinster och generösa utdelningar som nästan säkra så kan de inte direktavkasta 5-6 % (Nordea ännu mer) när räntorna ligger runt noll. Än så länge ser marknaden uppenbarligen inte så på saken och man kan undra varför.

Jag tänkte gå igenom de orosmoment som jag uppfattar har varit de största anledningarna till att bankerna har hållits tillbaka:

Först ut är finanskrisen... Bankerna har sedan finanskrisen avkrävts en mycket stor riskpremie eftersom marknadsaktörerna skrämdes från vettet av vad som hände då med kreditförlusterna och därmed vinsterna samt att konkursrisken kom att uppfattas högst reell för institutioner som ratinginstituten hade givit högsta eller nästan högsta betyg. Detta har förstås tyngt bankaktierna, men i takt med att tiden går och kapitalreserverna har ökats väldigt mycket har rimligen denna oro minskat rejält. Den ska dock inte räknas bort helt! Vi ser nu har mycket stryk Deutsche har fått trots att den är mycket välkapitaliserad med en enorm likviditetsreserv och många tyckare har nämnt Lehman-kraschen trots att situationen då var helt annorlunda, men marknaden har alltså inte hämtat sig helt ännu från vad som hände för åtta år sedan.

Därefter har vi, smått ironiskt, de allt lägre räntorna: De fyra storbankernas intjäning är tack vare oligopolsituationen och både företags och de flesta privatpersoners tröghet att byta bank mycket stabil. Oron de senaste åren har utan tvekan varit att de sjunkande räntorna ska erodera bort en stor del av ränteskillnaden mellan in- och utlåning och därmed förstås allvarligt minska en mycket viktig inkomstkälla. Bankerna har dock visat med all tydlighet att man kan hålla väldigt fina, t.o.m. ökande marginaler trots lägre räntenivå så denna oro måste rimligen vara mycket lägre idag.

Den sista stora anledningen till låg värdering av storbankerna i förhållande till vinsterna och avkastningen är den eviga oron för höjda kapitalkrav. Dessa har som sagt höjts gång på gång men oklarheterna vad gäller Finansinspektionens (och EU-kommissionens) krav har minskat stadigt och SHB och Nordea fick igår veta det kommande årets krav, varför molnen nu har skingrats en hel del.

Mer relevant vad gäller regelrelaterade risker för intjäningen är idag är utan tvekan  osäkerheten kring den internationella Basel-kommitténs förslag om ändrade och för svenska banker betydligt högre riskvikter för t.ex. bolån, företagslån m.m. Dessa avses utjämna skillnaderna mellan lån till olika företag och på olika bostadsmarknader, vilka förstås kan anses vara högst motiverade av att det finns stora skillnader däremellan (tydligen något som USA trycker på om). Här har osäkerheten dessvärre inte alls minskat. EU-kommissionen har stora invändningar mot  dessa förslag och kommer garanterat inte att acceptera dem då de skulle slå oerhört hårt mot europeiska banker. Här finns det dessvärre ännu en stor osäkerhet och det kommer troligen att dröja tills vi vet mer.

Sammantaget kan jag dock inte se att  svenska banker, Europas bäst kapitaliserade banker vilka som sagt har en oerhört säker intjäning skall ha en så låg värdering i förhållande till sin intjäning idag. Visst finns det som sagt fortsatt osäkerhetsfaktorer och visst måste man sätta en riskpremie på denna typ av vekrsamhet också men det är helt orimligt att man ska får nästan helt säkra 5 % och uppåt för bankaktier när man får nollränta för helt säker insättning. Än mer absurt blir det när dessa banker idag får låna av oerhört billigt av samma marknad som inte värderar upp dem snabbare.

Jag tror alltså på fortsatt uppgång allt annat lika. Om det inte blir någon stor kris i Deutsche bank eller liknande måste rimligen en fortsatt uppgång vara i det närmaste given tills direktavkastningen i vilket fall kommer ned mot 3,5 % som andra storföretag idag. På sikt kan förstås bankerna komma att uppvärderas betydligt mer om räntan fortsätter att vara i närheten av dagens nivå medan bankernas vinster tuffar på.


6 kommentarer:

 1. Intressant redovisning. Även om jag också tror att svenska banker är starka internationellt sett är jag mer pessimistisk. Det kan gå fort och vi småsparare har då informationsunderskott.

  En faktor som du inte nämner som i viss mån också spelar in är pratet om teknikskifte som pågått ett tag nu. Många bedömare tror att de traditionella bankerna i högre utsträckning kommer konkurrensutsättas av specialicerade, digitaliserade nischbanker. Avanza och Nordnet är ett exempel. Jag tror att den risken är betydande på längre sikt.

  Äger dock själv ett litet innehav i SHB men väljer att hålla det till ett par procent av portföljen för att inte få för hög risk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Online är naturligtvis ett hot för den som är i den fysiska världen främst men jag har hört nu i minst femton år hur Avanza och Nordnet ska ta kunderna från storbankerna. Det har inte skett förutom vad gäller aktiehandel, dvs det som dessa är bra på. Utlåning, företag mm är storbankerna bäst på och kunden vill i regel ha personkontakt vid stora affärer.

   Radera
 2. Deutsche bank är också clearingbank inom banksystemet för Europa, så den kommer troligtvis inte tillåtas gå omkull. Någon Londonbank skulle troligen överta ifall så blir fallet (London är finansiella centret i Europa) men jag tror inte framförallt tyska politiker komma tillåta det, då UK är på väg ut ur EU...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Deutsche kommer absolut inte att låtas gå omkull. Den är dessutom i rätt fint skick så jag tror inte att den kan fällas av spekulanter.

   Radera
 3. Jag misstänker att den långsamma digitaliseringen kommer fortsätta långsamt, mycket tack vare den demografiska uppdelningen där stor andel pengar finns allokerad i en äldre befolkning som inte är lika teknikvänlig. Låt det gå 10-20 år till och situationen ser sannolikt annorlunda ut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det stämmer säkert, men jag tror också att vissa tjänster aldrig kommer att digitaliseras- riktigt stora affärer som bostäder, bilar, företagsutlåning kommer man att vilja, säkert från båda sidor, att föra vid ett bord öga mot öga.

   Radera