måndag 4 november 2013

Fritt kassaflöde (del 1)


Det är sagts väldigt träffande att vinst är en åsikt medan det fria kassafölödet är verkligheten. Med tanke på Apples nu enorma periodiseringar av intäkter från hårdvaruförsäljningen (eg. den del som är hänförlig till däri ingående mjukvara), deras bokföring av amerikanska skattesatser medan man betalar i princip ingen skatt alls på de 60 % av försäljningen som sker utomlands och andra manövrer som sänker dagens resultat är det hög tid för marknaden inser detta.


Det är en sak om ett företag måste göra avsättningar som sänker deras resultat idag men sedan kommer att ätas upp i takt med att de rapporteras som intäkter, kostnader osv. Apple kommer dock aldrig att behöva betala något för de avsättningar på jättesummor som man gör idag för mjukvarudelen av iOS- och Mac-enheter sålda idag. Mjukvaran kommer att uppdateras men detta arbete ingår i deras normala, rapporterade kostnader och alltsammans kommer att bokföras som intäkter längre fram (bättre att betala skatt i morgon än idag som bekant). Likaså kommer man att undvika skatt på sina utländska vinster eftersom man aldrig kommer att ta tillbaka pengarna till USA så länge deras unika skattelagstiftning kräver att de betalar skatt på intäkter i andra länder i USA.
Medan marknaden och alla våra analytiker stirrar sig blinda på några cent hit och dit i kvartalsresultatet (dvs Apples åsikt om detta kvartal) kan man se sanningen om man bara besvärar sig med att höja blicken en aning. Apples vinst var som bekant 7,5 miljarder dollar senaste kvartalet. Deras "cash flow from operations" ("rörelsen" på svenska) var däremot 9,9 miljader eller 32 % mer... På samma sätt var deras vinst för just avslutade bokslutsåret 37,04 miljarder medan deras "cash flow from operations" var hisnande 53,67 miljarder eller 45 % mer! Året innan var detta 50,86 miljader vilket alltså betyder att "vinsten" ökade med 5,5 % senaste året. Resultatet blir förstås bäst synligt i det faktum att kassan hela tiden ökar trots enorma aktieåterköp och världens största aktieutdelning.
Skulle vi ha att göra med intelligenta människor så skulle det riktas ett mycket stort fokus på detta eftersom kassaflödet rensar bort alla dessa avsättningar hit och dit som alla företag ägnar sig åt, dels för att de måste för att följa lagen men också för att de helt enkelt vill skjuta upp sina rapporterade, skattepliktiga vinster.

Apple idag är som en sedelpress, den som tror någonting annat har ingen aning alls.
1 kommentar: